PROFFES Spółka z o.o. świadczy usługi pośrednictwa pracy.
Rekrutacja i dobór pracowników to nasza podstawowa działalność.
Organizujemy także wymianę handlową z Ukrainą.

O Nas

Spółka Proffes zgodnie z certyfikatem CE-5104-1022/AK/2017 wydanym przez Marszałka Województwa Śląskiego została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniającego do świadczenia usługi pracy tymczasowej oraz do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia uprawniającego do świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego pod numerem 16720.

Rekrutacja

Proces rekrutacji pracowników, który stanowi naszą podstawową działalność operacyjną polega na przyjęciu od polskich Pracodawców zgłoszenia zapotrzebowania na pracowników na określone stanowiska z możliwie szczegółowym opisem wymagań odnośnie przede wszystkim kwalifikacji, doświadczenia, praktycznych umiejętności i innych kryteriów z jednoczesnym przedstawieniem warunków pracy to jest m. in. opis stanowiska, poziom wynagrodzenia, organizacja pracy( w tym zmianowość), rodzaj umowy, możliwości zakwaterowania.

W drugim etapie następuje poszukiwanie i dobór kandydatów odpowiadających profilowi nakreślonemu przez polskiego Pracodawcę. Te działania prowadzą współpracujące z PROFFES agencje rekrutujące na Ukrainie.

Ostatni etap polega na przedstawieniu polskiemu Pracodawcy kandydata/kandydatów na poszukiwane stanowiska pracy.

W trakcie całego procesu rekrutacji jesteśmy w kontakcie z Pracodawcą i wybranym kandydatem tak aby prawdopodobieństwo nietrafnego doboru przyszłego pracownika było jak najmniejsze.

Tym samym staramy się optymalizować czas Pracodawcy na zapełnienie vacatu, a kandydatowi chcemy ułatwić wejście do nowego środowiska pracy.

Nie prezentujemy kalendarza rekrutacji, gdyż różny jest jej czas przebiegu. Zależy on m. in. od specyfiki poszukiwanego specjalisty, stopnia specjalizacji, warunków określonych przez Pracodawcę, procedur związanych z uzyskaniem zgody na pracę w Polsce.

Proffes pomaga kandydatom ze Wschodu do pracy w Polsce w wypełnieniu wymaganych formalności i później w procesie adaptacji w nowym środowisku pracy.

Handel

Wymiana handlowa z Ukrainą to pomoc przede wszystkim polskim przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów ze swoimi odpowiednikami na Ukrainie. Dotyczyć ona może bardzo szerokiego zakresu kooperacji gospodarczej na uzgodnionych wzajemnie warunkach. To również przygotowanie oferty na zakup lub sprzedaż towarów i usług z obu stron granicy.

Promocja i Marketing

Promocja i marketing wybranych wyrobów i usług to dodatkowa działalność Spółki Proffes. Wykorzystujemy tu bogate doświadczenie w tym zakresie naszych pracowników i współpracowników. Co obecnie promujemy? Proszę zajrzeć do odpowiedniej zakładki na naszej stronie głównej.

Dla Pracodawców

Powiedz nam, kogo szukasz?

Pracodawców poszukujących kandydatów do pracy zachęcamy do wypełnienia niżej zamieszczonej ankiety i przesłania nam. Nasz pracownik skontaktuje się wówczas z osobą wskazaną przez zgłaszającego w celu ustalenia szczegółów rekrutacji.

Formularz Zapotrzebowania na nowych pracowników

Po otrzymaniu formularza przedstawiciel PROFFES potwierdzi odbiór i niezwłocznie skontaktuje się z Państwem przedstawiając możliwości realizacji zapotrzebowania. W przypadku podpisania umowy na rekrutację niniejszy druk będzie stanowił jej załącznik
i faktyczne warunki zatrudnienia nie będą gorsze od wyżej określonych.

Dane kontaktowe firmy poszukującej pracowników

Detale zapotrzebowania na pracowników

Przeczytaj szczegóły w naszej Polityce Prywatności.

Dla Poszukujących pracy

Nasza firma chętnie pomaga pracownikom z Polski i ze Wschodu poszukującym pracy w Polsce. Jeśli chcesz znaleźć ciekawą pracę, chcesz i lubisz pracować, wypełnij zamieszczoną niżej krótką ankietę i przyślij ją do nas.

Na pewno odpowiemy.

Kwestionariusz dla osoby poszukującej pracy

Przeczytaj szczegóły w naszej Polityce Prywatności.

Promujemy

PROFFES Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją innowacyjnych konstrukcji PwK. Produkty te są niestandardowym połączeniem dwóch dobrze znanych na rynku materiałów: poliuretanu i geokraty. Połączenie tych materiałów zaowocowało powstaniem PwK czyli poliuretanu w kracie który jest innowacyjnym materiałem nieznanym dotąd na polskim rynku.

Nowoczesne Rozwiązania

Mając na uwadze zapotrzebowanie na lekkie konstrukcje ogrodowe przekazujemy gotowe rozwiązanie łączące zalety piany poliuretanowej oraz Geokraty tworząc materiał budowlany który jest lekki, wytrzymały, dobrze zaizolowany, cechując się estetyką wewnątrz i na zewnątrz dodatkowo uatrakcyjniając krajobraz. Nasz produkt dzięki swojej innowacyjności zadowoli najbardziej wymagającego klienta który nie chce mieć w przyszłości problemów z wilgocią, grzybem czy szkodnikami.

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Proffes Spółka z o.o. w Katowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie:
poszukiwania pracy jest Proffes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, ul. Konstantego Kempy 36, kod pocztowy 40-668, adres e-mail: [email protected], tel. (48) 720 804 920;

kontakt w sprawie ochrony danych w Proffes Spółka z o.o.:
[email protected], Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem formalnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji procesu poszukiwania pracy dla Pani/Pana ;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* podanie danych jest dobrowolne i posłuży wyłącznie dla celów kontaktowych związanych z formularzem w sprawie poszukiwania pracy.

Kontakt

[email protected]
boguslaw[email protected]

Adres biura:
Proffes Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227
40-950 Katowice

(II piętro)

+48 720 804 920
+48 720 804 966
+48 720 804 950

Dane do faktur:
Proffes Sp. z o.o.
ul. Kempy 36
40-668 Katowice
NIP: 9542777445